Kako je koda ISRC sestavljena?

Za prikaz opisa posameznega dela ISRC kode pomaknite kazalec na del, ki vas zanima.

SI K40 16 00212

Koda ISRC je sestavljena iz dvanajstih znakov, ki so razdeljeni na štiri dele:

 • Koda države
  Kodo države sestavljata dve črki, za Slovenijo velja SI.

 • Koda uporabnika
  Koda uporabnika je iz treh črk in je dodeljena založbi oziroma lastniku masterja, ko prvič izda posnetek. S kodo uporabnika lastnik posnetka ni določen, zato se ne spremeni, ko posnetek dobi drug lastnik.

 • Letnik
  Letnik je označen z dvema številkama in se nanaša na leto, ko je posnetek dobil kodo ISRC. To ni nujno leto, ko je posnetek prvič izšel, saj lahko posnetki kodo ISRC dobijo tudi po nekaj letih od prvega izida.

 • Koda posnetka
  Koda posnetka je petmestna koda, ki jo založba oziroma lastnik masterja določi po svoje. Najlažje je, če se vsako leto začne pri 00001 in nadaljuje z 00002, 00003 itn.