Prednosti ISRC kode

Glavne značilnosti kode ISRC

 • ISRC je mednarodno standardizirana koda v okviru ISO standarda.
 • ISRC koda je dobro uveljavljena, splošno sprejeta in enostavna za uporabo.
 • ISRC koda je kompatibilna z veliko različnimi podatkovnimi bazami, strojno opremo in standardi za digitalno komunikacijo.
 • Splošno uporabljani formati kot so CD in MP3 dopuščajo zapis ISRC kode neposredno na posnetek.
 • ISRC koda omogoča kompatibilnost podatkov med različnimi organizacijami in sistemi.
 • ISRC koda je stroškovno efektivna, ker se lahko uporablja brez dodatnih investicij, posebnih snemalnih tehnologij ali opreme.

V katerih primerih je potrebno dodati novo kodo?

Vsak novi ali materialno spremenjeni posnetek mora pridobiti novo ISRC kodo.

ISRC koda je dodeljena zvočnemu posnetku ali videogramu pred izdajo in ostane enaka za vedno. ISRC se lahko dodeli tudi posnetkom, ki so nastali v preteklosti. Če je bil posnetek izdan brez ISRC kode, jo je potrebno dodeliti preden bo posnetek ponovno izdan.

Vsak posnetek naj bi imel unikatno ISRC kodo. V primeru različnih bitnih hitrosti ali različnih formatov ostane ISRC koda še vedno enaka.

Posnete izvedbe se razumejo za različne na podlagi posnete vsebine, kot je npr.:

 • Različne verzije, na primer razlike v trajanju
 • Različni mixi, priredbe
 • Izdelava novega surround mix-a in obstoječih posnetih zapisov
 • Restavriranje zgodovinskih posnetkov ki vključujejo kreativni vložek

Splošno pravilo je, da v primerih, ko spremembe na posnetku vključujejo umetniški vložek, dodamo novo ISRC kodo.

ISRC kodo se lahko dodeli tudi:

 • Promocijskemu materialu ali skritim izvedbam
 • Podcast-om, radijskim intervjujem, zvočnim knjigam, posnetkom iz narave

Če posneta izvedba, ki prvotno ni imela ISRC kode, spremeni lastnika in jo bo novi imetnik pravic nespremenjeno izdal, se mora koda nanašati na trenutnega imetnika pravic. Letnik v kodi naj se nanaša na leto dodelitve ISRC kode in ne na leto izdelave posnete izvedbe.

ISRC koda naj bo dodeljena tudi posnetim izvedbam, ki so jim pravice potekle.

Različne ISRC kode so lahko dodeljene različnim delom posnete izvedbe, posebno, če se ti deli posebej izpostavljajo.

Različne ISRC kode dodelimo tudi:

 • Posameznim stavkom pri klasičnem repertoarju kot tudi celotnemu delu
 • Melodijam zvonjenja, ki so digitalizirani zvočni posnetki, ne pa tudi melodijam zvonjena, ki nimajo elementov posnetka

V katerih primerih ne dodelimo nove ISRC kode?

ISRC kode se ne sme dodeljevati posnetkom, ki niso v naši lasti.

Posnetkom, ki že imajo ISRC kodo, ne spreminjamo ali dodajamo nove kode, pač pa uporabimo obstoječo.

Dodeljena ISRC koda identificira posnetek ne glede na njegov format ali bitno hitrost. Ostane enaka tudi pri različnih izdajah, na različnih nosilcih zvoka.

V primeru, ko je posnetek v tuji lasti ali uporabljan v različnih državah, uporabimo obstoječo ISRC kodo.

ISRC koda se ne uporablja za prepoznavo kompozicij ali besedil, niti se ne uporablja za prepoznavo izdelkov ali izdaj (kot je CD ali MP3), ki lahko predstavljajo nosilca zvočnega zapisa.