Pridobi ISRC

ISRC kodo lahko pridobi izvorni proizvajalec fonograma oziroma videograma (lastnik posnetka) ali novi lastnik posnetka, ki je posnetek, kateremu ISRC koda še ni dodeljena, odkupil od izvornega lastnika.

To pomeni, da ISRC kodo lahko pridobi glasbena založba ali samozaložba.

Za pridobitev in dodelitev ISRC kod v Sloveniji ne potrebujete članstva v organizacijah kot je IFPI ali Gospodarska zbornica, edini pogoj je registrirana dejavnost v Sloveniji ali samozaložba.

Za vsa ostala ozemlja delovanja najdete kontakt za ISRC na sledečem naslovu: http://isrc.ifpi.org/en/contact.

Pomembno je, da se ISRC koda dodeli samo ENKRAT in za obstoječi posnetek ostane ista ves čas uporabe posnetka. Če se lastništvo pravic do posnetka ali videograma spremeni, novi lastnik
NE SME spreminjati ISRC kode. ISRC koda pomeni identifikacijo obstoječega posnetka in ne lastnika posnetka.

Obrazec za pridobitev kode ISRC

ISRC kodo je moč pridobiti s pomočjo obrazca. Prosimo vas, da v njem navedete vse zahtevane podatke, sicer izpolnjeni obrazec ne bo veljaven.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA. Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: 

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.